Käivitusvedelikud

Filtrid
MA PROFESSIONAL Käivitusvedelikud 20-A20
MA PROFESSIONAL Stardiabi pihusti 20-A20
Käivitusvedelikud
 • MA PROFESSIONAL
 • Stardiabi pihusti 20-A20
 • MA PROFESSIONAL
 • Stardiabi pihusti
 • 20A20
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 200
 • Tooteliin: SX Power clean, MOTO START
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • Temperatuurivahemik kuni [°C]: -50
3,72 €
(18,60 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
MOJE AUTO Käivitusvedelikud 19-553
MOJE AUTO Stardiabi pihusti 19-553
Käivitusvedelikud
 • MOJE AUTO
 • Stardiabi pihusti 19-553
 • MOJE AUTO
 • Stardiabi pihusti
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 400
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • Tooteliin: SX Power clean
4,24 €
(10,60 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
MANNOL Käivitusvedelikud 9669
MANNOL Stardiabi pihusti 9669
 • MANNOL
 • Stardiabi pihusti 9669
 • MANNOL
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. MITTE kutsuda esile oksendamist. Hoida lukustatult. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. Arvatavasti kahjustab viljakust. Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
Rohkem
Detailid
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • Maht (ml): 450
 • Tooteliin: Motor Starter
 • Kütuseliik: Bensiin, Diisel
5,48 €
(12,18 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
K2 Käivitusvedelikud T440
K2 Stardiabi pihusti T440
Käivitusvedelikud
 • K2
 • Stardiabi pihusti T440
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 400
6,24 €
(15,60 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
WYNN'S Käivitusvedelikud W58055
WYNN'S Stardiabi pihusti W58055
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 200
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • Kütuseliik: Bensiin, Diisel
6,72 €
(33,60 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
HOLTS Käivitusvedelikud 71011290002
HOLTS Stardiabi pihusti 71011290002
Stardiabi pihusti HOLTS Start Pilot 71011290002
aerosool, Sisu: 200ml
Toote number: 71011290002
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 200
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • Tooteliin: Start Pilot
7,48 €
(37,40 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
LIQUI MOLY Käivitusvedelikud 20768
LIQUI MOLY Stardiabi pihusti 20768
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida lukustatult. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 200
 • Konteineri tüüp: Doos
 • Riik: Uus
7,72 €
(38,60 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
KROON OIL Käivitusvedelikud 39009
KROON OIL Stardiabi pihusti 39009
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • keem.omadus: Väga vedel
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • Maht(liiter): 0,4
 • Riik: Uus
7,96 €
(19,90 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
PETEC Käivitusvedelikud 70450
PETEC Stardiabi pihusti 70450
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Tuleohtlik aerosool. Eriti tuleohtlik vedelik ja aur. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Tuleohtlik vedelik ja aur. Tuleohtlik tahke aine. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. Süttiv vedelik.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • Värv: värvitu
 • keem.omadus: silikoonivaba
8,24 €
(16,48 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
LIQUI MOLY Käivitusvedelikud 1085
LIQUI MOLY Stardiabi pihusti 1085
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida lukustatult. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 200
 • Konteineri tüüp: Doos
 • Riik: Uus
9,24 €
(46,20 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
KLEEN-FLO Käivitusvedelikud 11-735B
KLEEN-FLO Stardiabi pihusti 11-735B
 • KLEEN-FLO
 • Stardiabi pihusti 11-735B
 • KLEEN-FLO
Stardiabi pihusti KLEEN-FLO 11-735B
aerosool, Sisu: 211ml
Toote number: 11-735B
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 211
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • Temperatuurivahemik kuni [°C]: -50
9,48 €
(44,93 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
HOLTS Käivitusvedelikud HSTA0002A
HOLTS Stardiabi pihusti HSTA0002A
Käivitusvedelikud
 • HOLTS
 • Stardiabi pihusti HSTA0002A
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • Maht (ml): 300
 • Tooteliin: Start Pilot
9,72 €
(32,40 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
FACOM Käivitusvedelikud 006082
FACOM Stardiabi pihusti 006082
 • FACOM
 • Stardiabi pihusti 006082
 • FACOM
 • Stardiabi pihusti
 • 006082
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. MITTE kutsuda esile oksendamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 300
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • Kütuseliik: Bensiin, Diisel, Vedelgaas(LPG)
 • Riik: Uus
11,96 €
(39,87 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
VELIND Käivitusvedelikud 31040
VELIND Stardiabi pihusti 31040
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • Maht (ml): 300
4,96 €
(16,53 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Praegu otsas
Anna märku, kui laos
KLEEN-FLO Käivitusvedelikud 11-735
KLEEN-FLO Stardiabi pihusti 11-735
Stardiabi pihusti KLEEN-FLO 11-735
aerosool, Sisu: 211ml
Toote number: 11-735
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 211
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • Temperatuurivahemik kuni [°C]: -50
5,48 €
(25,97 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Praegu otsas
Anna märku, kui laos
Kirjeid lehe kohta: 15
Parim hind
Veebilehel autovaruosadonline.ee on uskumatult madalad hinnad ja suurepärane teenindus
Tarnekulud
Enam kui 300 € suurustele ostudele kehtib Eesti piires tasuta saatmine, välja arvatud suurtele kaupadele, tüviosadele ja rehvidele.
Meie makseviisid
Me võtame vastu pangaülekandeid ja PayPali ülekandeid.
Lai valik
Meil on mitmekesine valik, millesse kuulub üle 2.500 000 varuosa.