Klaasipuhastusvahendid

Filtrid
PINGI Klaasipuhastusvahendid OGE500AN_S500
PINGI Klaasipuhastusvahend OGE500AN_S500
Toote number: OGE500AN_S500
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: Pudel
-31%
4,80 €
6,96 €**
(9,60 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
CARAMBA Klaasipuhastusvahendid 6290305
CARAMBA Klaasipuhastusvahend 6290305
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: aerosool
-31%
5,33 €
7,72 €**
(10,66 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
LIQUI MOLY Klaasipuhastusvahendid 1512
LIQUI MOLY Klaasipuhastusvahend 1512
 • LIQUI MOLY
 • Klaasipuhastusvahend 1512
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 300
 • Konteineri tüüp: Doos
 • Riik: Uus
-31%
6,02 €
8,72 €**
(20,07 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
ARMOR ALL Klaasipuhastusvahendid 37025L
ARMOR ALL Klaasipuhastusvahend 37025L
Toote number: 37025L
Tähelepanu
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust.
Rohkem
Detailid
 • Hulk: 25
-31%
6,18 €
8,96 €**
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
K2 Klaasipuhastusvahendid DC331
K2 Klaasipuhastusvahend DC331
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 538
 • Konteineri tüüp: aerosool
-31%
6,71 €
9,72 €**
(12,47 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
K2 Klaasipuhastusvahendid DC805
K2 Klaasipuhastusvahend DC805
Hoiatus
Põhjustab tugevat silmade ärritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 59
 • Konteineri tüüp: Pudel
-31%
6,87 €
9,96 €**
(116,44 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
LIQUI MOLY Klaasipuhastusvahendid 1590
LIQUI MOLY Klaasipuhastusvahend 1590
Ettevaatust
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 125
 • Konteineri tüüp: Doos
 • Riik: Uus
-31%
7,07 €
10,24 €**
(56,56 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
TEROSON Klaasipuhastusvahendid 1670100
TEROSON Klaasipuhastusvahend 1670100
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: aerosool
-31%
7,23 €
10,48 €**
(14,46 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
TURTLEWAX Klaasipuhastusvahendid 70-173
TURTLEWAX Klaasipuhastusvahend 70-173
Klaasipuhastusvahendid
 • TURTLEWAX
 • Klaasipuhastusvahend 70-173
 • TURTLEWAX
 • Klaasipuhastusvahend
 • 70173
Ettevaatust
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 300
 • Konteineri tüüp: Pudel
-31%
7,76 €
11,24 €**
(25,87 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
ARMOR ALL Klaasipuhastusvahendid 32500L
ARMOR ALL Klaasipuhastusvahend 32500L
Tähelepanu
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 500
-31%
8,45 €
12,24 €**
(16,90 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
FACOM Klaasipuhastusvahendid 006160
FACOM Klaasipuhastusvahend 006160
 • FACOM
 • Klaasipuhastusvahend 006160
 • FACOM
 • Klaasipuhastusvahend
Tähelepanu
Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: Pihustipudel
 • Riik: Uus
-31%
9,14 €
13,24 €**
(18,28 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Michelin Klaasipuhastusvahendid 009441
Michelin Klaasipuhastusvahend 009441
 • Michelin
 • Klaasipuhastusvahend 009441
 • Michelin
 • Klaasipuhastusvahend
 • 009441
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • Seeria: Expert
 • keem.omadus: rasvavaba
 • Riik: Uus
-31%
9,99 €
14,48 €**
(19,98 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Michelin Klaasipuhastusvahendid 009163
Michelin Klaasipuhastusvahend 009163
 • Michelin
 • Klaasipuhastusvahend 009163
 • Michelin
 • Klaasipuhastusvahend
Detailid
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • Maht (ml): 500
 • keem.omadus: bioloogiliselt lagunev
 • Sertifikaat: ECOCERT , OCDE 310, OCDE 311
 • Riik: Uus
-31%
10,16 €
14,72 €**
(20,32 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
LIQUI MOLY Klaasipuhastusvahendid 1529
LIQUI MOLY Klaasipuhastusvahend 1529
Detailid
 • Maht (ml): 250
 • Konteineri tüüp: Pudel
 • Riik: Uus
-31%
10,85 €
15,72 €**
(43,40 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
MEGUIARS Klaasipuhastusvahendid G8216EU
MEGUIARS Klaasipuhastusvahend G8216EU
Klaasipuhastusvahendid
 • MEGUIARS
 • Klaasipuhastusvahend G8216EU
Hoiatus
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Nahaärrituse või _obe korral: pöörduda arsti poole.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 473
 • Universaal: Jah
 • Tooteliin: PERFECT CLARITY
 • Seeria: GLASS CLEANER
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • konsistents (tekstuur): vedel
 • Kaal (g): 580
-31%
11,37 €
16,48 €**
(24,04 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Kirjeid lehe kohta: 15
Näita järgmisi tooteid: 15
Parim hind
Veebilehel autovaruosadonline.ee on uskumatult madalad hinnad ja suurepärane teenindus
Postikulud
Enam kui 300 € suurustele ostudele kehtib Eesti piires tasuta saatmine, välja arvatud suurtele kaupadele, tüviosadele ja rehvidele.
Meie makseviisid
Me võtame vastu pangaülekandeid ja PayPali ülekandeid.
Lai valik
Meie valik on mitmekesine, rohkem kui 500,000 autovaruosa.