Klaasipuhastusvahendid

Filtrid
3M Klaasipuhastusvahendid 08631
3M Klaasipuhastusvahend 08631
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
-30%
14,67 €
20,96 €**
(29,34 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
SOFT99 Klaasipuhastusvahendid 05064
SOFT99 Klaasipuhastusvahend 05064
Tähelepanu
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.
Rohkem
Detailid
 • Tooteliin: Glass Compound Z
 • Maht (ml): 100
 • Riik: Uus
-30%
15,04 €
21,48 €**
(150,40 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
MOJE AUTO Klaasipuhastusvahendid 25-013
MOJE AUTO Jääsulataja 25-013
Klaasipuhastusvahendid
 • MOJE AUTO
 • Jääsulataja 25-013
 • MOJE AUTO
 • Jääsulataja
 • 25013
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 50
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
-30%
1,90 €
2,72 €**
(38,00 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
K2 Klaasipuhastusvahendid K656
K2 Jääsulataja K656
Klaasipuhastusvahendid
 • K2
 • Jääsulataja K656
 • K2
 • Jääsulataja
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 50
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
-30%
2,27 €
3,24 €**
(45,40 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
K2 Klaasipuhastusvahendid C605
K2 Jääsulataja C605
Klaasipuhastusvahendid
 • K2
 • Jääsulataja C605
 • K2
 • Jääsulataja
 • C605
Ettevaatust
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all].
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
 • Tooteliin: MORIS
-30%
2,44 €
3,48 €**
(4,88 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
K2 Klaasipuhastusvahendid K603
K2 Jääsulataja K603
Klaasipuhastusvahendid
 • K2
 • Jääsulataja K603
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 300
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
-30%
2,60 €
3,72 €**
(8,67 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
MOJE AUTO Klaasipuhastusvahendid 19-596
MOJE AUTO Jääsulataja 19-596
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 100
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
-30%
2,60 €
3,72 €**
(26,00 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
BRUMM Klaasipuhastusvahendid BROS05
BRUMM Jääsulataja BROS05
Klaasipuhastusvahendid
 • BRUMM
 • Jääsulataja BROS05
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
-30%
3,14 €
4,48 €**
(6,28 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
TURTLEWAX Klaasipuhastusvahendid 25-022
TURTLEWAX Jääsulataja 25-022
Klaasipuhastusvahendid
 • TURTLEWAX
 • Jääsulataja 25-022
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
-30%
3,14 €
4,48 €**
(6,28 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
TURTLEWAX Klaasipuhastusvahendid 25-023
TURTLEWAX Jääsulataja 25-023
Klaasipuhastusvahendid
 • TURTLEWAX
 • Jääsulataja 25-023
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
 • Maht (ml): 600
-30%
3,84 €
5,48 €**
(6,40 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
MOJE AUTO Klaasipuhastusvahendid 25-011
MOJE AUTO Jääsulataja 25-011
Klaasipuhastusvahendid
 • MOJE AUTO
 • Jääsulataja 25-011
Ettevaatust
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida pakend tihedalt suletuna. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 650
 • Tooteliin: Rim Cleaner Red Max
-30%
3,84 €
5,48 €**
(5,91 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
K2 Klaasipuhastusvahendid K607
K2 Jääsulataja K607
Klaasipuhastusvahendid
 • K2
 • Jääsulataja K607
Ettevaatust
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 700
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
-30%
4,00 €
5,72 €**
(5,71 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
K2 Klaasipuhastusvahendid K608
K2 Jääsulataja K608
Klaasipuhastusvahendid
 • K2
 • Jääsulataja K608
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 750
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
-30%
4,17 €
5,96 €**
(5,56 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
CARTECHNIC Klaasipuhastusvahendid 40 27289 00258 3
CARTECHNIC Jääsulataja 40 27289 00258 3
Klaasipuhastusvahendid
 • CARTECHNIC
 • Jääsulataja 40 27289 00258 3
Toote number: 40 27289 00258 3
Detailid
 • Maht (ml): 500
-30%
4,17 €
5,96 €**
(8,34 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
VAICO Klaasipuhastusvahendid V60-0139
VAICO Jääsulataja V60-0139
 • VAICO
 • Jääsulataja V60-0139
Hoiatus
Tuleohtlik vedelik ja aur. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
Rohkem
Detailid
 • Temperatuurivahemik kuni [°C]: -30
 • Värv: sinine
 • Konteineri tüüp: Pudel
 • Maht (ml): 500
 • Kaal (kg): 1,27
 • pakendi laius [cm]: 20
 • pakendi kõrgus [cm]: 27,5
 • Pakendamissügavus [cm]: 30
 • piirangu info: CST96
 • Riik: Uus
-30%
5,07 €
7,24 €**
(10,14 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Kirjeid lehe kohta: 15
Näita järgmisi tooteid: 15
Parim hind
Veebilehel autovaruosadonline.ee on uskumatult madalad hinnad ja suurepärane teenindus
Postikulud
Enam kui 300 € suurustele ostudele kehtib Eesti piires tasuta saatmine, välja arvatud suurtele kaupadele, tüviosadele ja rehvidele.
Meie makseviisid
Me võtame vastu pangaülekandeid ja PayPali ülekandeid.
Lai valik
Meie valik on mitmekesine, rohkem kui 500,000 autovaruosa.