Korrosioonikaitse

Filtrid
MA PROFESSIONAL Korrosioonikaitse 20-A09
MA PROFESSIONAL Põhjakaitse 20-A09
Korrosioonikaitse
 • MA PROFESSIONAL
 • Põhjakaitse 20-A09
 • MA PROFESSIONAL
 • Põhjakaitse
 • 20A09
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 600
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • keem.omadus: elastne
-29%
5,48 €
7,72 €**
(9,13 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
CARTECHNIC Korrosioonikaitse 40 27289 01325 1
CARTECHNIC Põhjakaitse 40 27289 01325 1
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • Värv: must
-29%
6,36 €
8,96 €**
(12,72 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
MA PROFESSIONAL Korrosioonikaitse 20-A30
MA PROFESSIONAL Põhjakaitse 20-A30
Korrosioonikaitse
 • MA PROFESSIONAL
 • Põhjakaitse 20-A30
 • MA PROFESSIONAL
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 600
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • Tooteliin: MA Profesional Insid
-29%
6,56 €
9,24 €**
(10,93 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
CARTECHNIC Korrosioonikaitse 40 27289 01329 9
CARTECHNIC Põhjakaitse 40 27289 01329 9
Korrosioonikaitse
 • CARTECHNIC
 • Põhjakaitse 40 27289 01329 9
 • CARTECHNIC
 • Põhjakaitse
 • 4027289013299
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • Värv: pruun
-29%
6,56 €
9,24 €**
(13,12 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
K2 Korrosioonikaitse L320
K2 Põhjakaitse L320
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • Maht (ml): 500
-29%
6,73 €
9,48 €**
(13,46 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
CARTECHNIC Korrosioonikaitse 40 27289 00427 3
CARTECHNIC Põhjakaitse 40 27289 00427 3
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • Värv: must
-29%
7,27 €
10,24 €**
(14,54 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
PERMATEX Korrosioonikaitse 60-016
PERMATEX Põhjakaitse 60-016
Korrosioonikaitse
 • PERMATEX
 • Põhjakaitse 60-016
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab nahaärritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Vältida sattumist keskkonda. MITTE kutsuda esile oksendamist. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Kaal (g): 454
 • Konteineri tüüp: aerosool
-29%
7,44 €
10,48 €**
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
LIQUI MOLY Korrosioonikaitse 6111
LIQUI MOLY Põhjakaitse 6111
Korrosioonikaitse
 • LIQUI MOLY
 • Põhjakaitse 6111
 • LIQUI MOLY
 • Põhjakaitse
 • 6111
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. Hoida lukustatult. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: Doos
 • Riik: Uus
-29%
7,61 €
10,72 €**
(15,22 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
K2 Korrosioonikaitse L326
K2 Põhjakaitse L326
Korrosioonikaitse
 • K2
 • Põhjakaitse L326
 • K2
 • Põhjakaitse
 • L326
Ettevaatust
Tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Vältida sattumist keskkonda. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. Hoida lukustatult.
Rohkem
Detailid
 • Maht(liiter): 1
 • Konteineri tüüp: Pudel
-29%
7,78 €
10,96 €**
(7,78 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
MOTIP Korrosioonikaitse 000006
MOTIP Põhjakaitse 000006
Korrosioonikaitse
 • MOTIP
 • Põhjakaitse 000006
 • MOTIP
 • Põhjakaitse
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • piirangu info: CST1500
 • Riik: Uus
-29%
8,32 €
11,72 €**
(16,64 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
PETEC Korrosioonikaitse 73150
PETEC Põhjakaitse 73150
Korrosioonikaitse
 • PETEC
 • Põhjakaitse 73150
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Värv: must
 • keem.omadus: mitte ülevärvitav, elastne
 • Konteineri tüüp: aerosool
-29%
8,69 €
12,24 €**
(17,38 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
MOTIP Korrosioonikaitse 000005
MOTIP Põhjakaitse 000005
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • piirangu info: CST1499
 • Riik: Uus
-29%
8,69 €
12,24 €**
(17,38 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
LIQUI MOLY Korrosioonikaitse 6112
LIQUI MOLY Põhjakaitse 6112
Korrosioonikaitse
 • LIQUI MOLY
 • Põhjakaitse 6112
 • LIQUI MOLY
 • Põhjakaitse
 • 6112
 • Autoosad
Hoiatus
Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida lukustatult.
Rohkem
Detailid
 • Maht(liiter): 1
 • Konteineri tüüp: Doos
 • Riik: Uus
-29%
9,03 €
12,72 €**
(9,03 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
MOTIP Korrosioonikaitse 000016
MOTIP Põhjakaitse 000016
Korrosioonikaitse
 • MOTIP
 • Põhjakaitse 000016
 • MOTIP
 • Põhjakaitse
Ettevaatust
Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
Rohkem
Detailid
 • Kaal (kg): 1.3
 • piirangu info: CST1505
 • Riik: Uus
-29%
9,74 €
13,72 €**
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Valvoline Korrosioonikaitse 887095
Valvoline Põhjakaitse 887095
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida lukustatult. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Konteineri tüüp: aerosool
 • Maht (ml): 500
-29%
10,11 €
14,24 €**
(20,22 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Kirjeid lehe kohta: 15
Näita järgmisi tooteid: 15
Parim hind
Veebilehel autovaruosadonline.ee on uskumatult madalad hinnad ja suurepärane teenindus
Tarnekulud
Enam kui 300 € suurustele ostudele kehtib Eesti piires tasuta saatmine, välja arvatud suurtele kaupadele, tüviosadele ja rehvidele.
Meie makseviisid
Me võtame vastu pangaülekandeid ja PayPali ülekandeid.
Lai valik
Meil on mitmekesine valik, millesse kuulub üle 2.500 000 varuosa.