Piduri & siduri puhastajad

Filtrid
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. MITTE kutsuda esile oksendamist. Hoida lukustatult. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. Arvatavasti kahjustab viljakust. Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
 • Riik: Uus
-32%
2,53 €
3,72 €**
(5,06 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • keem.omadus: FCKW-vaba
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
 • Hulgaühik: Doos
 • Maht (ml): 500
 • Riik: Uus
-32%
2,88 €
4,24 €**
(5,76 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Hoiatus
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
 • pakendi pikkus [cm]: 7
 • pakendi laius [cm]: 7
 • pakendi kõrgus [cm]: 24
 • tehnilise informatsiooni number: 98504 0002 1/2L
 • Riik: Uus
-32%
2,88 €
4,24 €**
(5,76 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
 • Riik: Uus
-25%
2,96 €
3,95 €**
(5,92 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • piirangu info: CST4239
 • Riik: Uus
-32%
3,05 €
4,48 €**
(6,10 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
 • Maht (ml): 500
 • Riik: Uus
-32%
3,56 €
5,24 €**
(7,12 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. Mahavoolanud toode kokku koguda. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. Hoida lukustatult. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 600
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
 • Riik: Uus
-32%
3,56 €
5,24 €**
(5,93 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. MITTE kutsuda esile oksendamist. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 600
 • Kaal (g): 650
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
 • Riik: Uus
-32%
3,56 €
5,24 €**
(5,93 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
 • Riik: Uus
-32%
3,56 €
5,24 €**
(7,12 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Tuleohtlik aerosool. Eriti tuleohtlik vedelik ja aur. Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Tuleohtlik vedelik ja aur. Tuleohtlik tahke aine. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Mahavoolanud toode kokku koguda. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. Süttiv vedelik.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
 • Värv: värvitu
 • Riik: Uus
-32%
3,56 €
5,24 €**
(7,12 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
 • Riik: Uus
-32%
3,56 €
5,24 €**
(7,12 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Ettevaatust
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 600
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
 • Hooldusinfot jälgida
 • piirangu info: Brake + parts cleane
 • Riik: Uus
-32%
3,56 €
5,24 €**
(5,93 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Detailid
 • Maht (ml): 600
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
 • Riik: Uus
-32%
3,73 €
5,48 €**
(6,22 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
 • Riik: Uus
-32%
3,73 €
5,48 €**
(7,46 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. MITTE kutsuda esile oksendamist. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida lukustatult. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. Arvatavasti kahjustab loodet. Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
Rohkem
Detailid
 • Tooteliin: Montage Cleaner
 • Maht (ml): 600
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
 • Riik: Uus
-32%
3,89 €
5,72 €**
(6,48 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos
Kirjeid lehe kohta: 15
Näita järgmisi tooteid: 15
Fenomenaalselt tulus
Uskumatult madalad hinnad ja suurepärane teenindus autovaruosadonline.ee lehel
Postikulud
Kuluvaba saatmine Eesti piires ostudele, mille väärtus on suurem kui 300,00 € - välja arvatud suuremahulised kaubad, vahetusosad või rehvid.
Meie makseviisid
Me võtame vastu pangaülekandeid ja PayPali ülekandeid.
Lai valik
Meie valik on mitmekesine, rohkem kui 500,000 autovaruosa.