Toote number: 6290305 Tootja: CARAMBA
6290305 CARAMBA Klaasipuhastusvahend
Online pood: Klaasipuhastusvahend CARAMBA 6290305
CARAMBA Klaasipuhastusvahend 6290305
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
Maht (ml): 500
Konteineri tüüp: aerosool
6,72 €
(13,44 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos

CARAMBA 6290305