Toote number: 40 27289 01322 0 Tootja: CARTECHNIC
40 27289 01322 0, 4027289013220 CARTECHNIC Klaasipuhastusvahend
Klaasipuhastusvahend 4027289013220 CARTECHNIC — VOLKSWAGEN, BMW, AUDI, VOLVO, MERCEDES-BENZ
CARTECHNIC Klaasipuhastusvahend 40 27289 01322 0
  • CARTECHNIC 4027289013220 Klaasipuhastusvahend
  • CARTECHNIC 40 27289 01322 0, 4027289013220 Klaasipuhastusvahend Sisu: 500ml: kogemuste kasutamist
  • CARTECHNIC 4027289013220 Klaasipuhastusvahend Test
  • Klaasipuhastusvahend Sisu: 500ml CARTECHNIC 4027289013220
  • Klaasipuhastusvahend CARTECHNIC 40 27289 01322 0 odav online
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
Maht (ml): 500
-29%
3,89 €
5,48 €**
(7,78 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos

CARTECHNIC 40 27289 01322 0, 4027289013220