Toote number: 60920503 Tootja: CARAMBA
60920503 CARAMBA Jääsulataja
Online pood: Jääsulataja CARAMBA 60920503
CARAMBA Jääsulataja 60920503
Ettevaatust
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Rohkem
Detailid
Maht (ml): 500
9,48 €
(18,96 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos

CARAMBA 60920503