Toote number: K511 Tootja: K2
K511 K2 Klaasipuhastusvahend
Online pood: Klaasipuhastusvahend K2 K511
K2 Klaasipuhastusvahend K511
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
Maht (ml): 200
Konteineri tüüp: aerosool
4,72 €
(23,60 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos

K2 K511