Toote number: 70-173 Tootja: TURTLEWAX
70-173 TURTLEWAX Klaasipuhastusvahend
Klaasipuhastusvahend 5010322528057 TURTLEWAX
TURTLEWAX Klaasipuhastusvahend
  • TURTLEWAX 5010322528057 Klaasipuhastusvahend Pudel, Sisu: 300ml Rating
  • TURTLEWAX 70-173 Klaasipuhastusvahend Pudel, Sisu: 300ml kogemuste kasutamist
  • TURTLEWAX 70173 Klaasipuhastusvahend Test
  • Klaasipuhastusvahend Pudel, Sisu: 300ml tootjalt TURTLEWAX 5010322528057 kuni - 70% soodsamalt!
  • TURTLEWAX Artikli number 70-173 Klaasipuhastusvahend Hinnad
Ettevaatust
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
Rohkem
Detailid
Maht (ml): 300
Konteineri tüüp: Pudel
-25%
9,36 €
12,48 €**
(31,20 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos

TURTLEWAX 70-173