Toote number: 70-173 Tootja: TURTLEWAX
70-173 TURTLEWAX Klaasipuhastusvahend
Klaasipuhastusvahend 5010322528057 TURTLEWAX — VOLKSWAGEN, BMW, AUDI, VOLVO, MERCEDES-BENZ
TURTLEWAX Klaasipuhastusvahend 70-173
Ettevaatust
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
Rohkem
Detailid
Maht (ml): 300
Konteineri tüüp: Pudel
8,96 €
(29,87 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos

TURTLEWAX 70-173