Toote number: 25-023 Tootja: TURTLEWAX
25-023 TURTLEWAX Jääsulataja
Jääsulataja 5905694005001 TURTLEWAX — VOLKSWAGEN, BMW, AUDI, VOLVO, MERCEDES-BENZ
TURTLEWAX Jääsulataja 25-023
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
Konteineri tüüp: aerosool
Maht (ml): 600
4,48 €
(7,47 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Laos

TURTLEWAX 25-023