Klaasipuhastusvahendid

Filtrid
PRESTO Klaasipuhastusvahendid 384257
PRESTO Klaasipuhastusvahend 384257
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 150
 • Riik: Uus
-15%
9,48 €
11,15 €**
(63,20 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Praegu otsas
Anna märku, kui laos
PRESTO Klaasipuhastusvahendid 383335
PRESTO Klaasipuhastusvahend 383335
Ettevaatust
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Riik: Uus
-30%
9,97 €
14,24 €**
(19,94 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Praegu otsas
Anna märku, kui laos
Michelin Klaasipuhastusvahendid 009441
Michelin Klaasipuhastusvahend 009441
 • Michelin
 • Klaasipuhastusvahend 009441
 • Michelin
 • Klaasipuhastusvahend
 • 009441
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
 • Seeria: Expert
 • keem.omadus: rasvavaba
 • Riik: Uus
-30%
10,14 €
14,48 €**
(20,28 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Praegu otsas
Anna märku, kui laos
AREXONS Klaasipuhastusvahendid 1932
AREXONS Klaasipuhastusvahend 1932
Toote number: 1932
Tähelepanu
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Rohkem
Detailid
 • Hulk: 15
 • Hulgaühik: Pakend
 • Kaal (g): 40
-30%
10,47 €
14,96 €**
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Praegu otsas
Anna märku, kui laos
AREXONS Klaasipuhastusvahendid 1933
AREXONS Klaasipuhastusvahend 1933
Toote number: 1933
Tähelepanu
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Rohkem
Detailid
 • Hulk: 15
 • Hulgaühik: Pakend
 • Kaal (g): 40
-30%
10,47 €
14,96 €**
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Praegu otsas
Anna märku, kui laos
PETRONAS Klaasipuhastusvahendid 7017
PETRONAS Klaasipuhastusvahend 7017
Detailid
 • Maht (ml): 400
 • Konteineri tüüp: Pudel
 • Universaal: Jah
 • Tooteliin: Durance
 • konsistents (tekstuur): vedel
 • Kaal (g): 470
-30%
11,37 €
16,24 €**
(28,43 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Praegu otsas
Anna märku, kui laos
ROCCO Klaasipuhastusvahendid 0106
ROCCO Klaasipuhastusvahend 0106
 • ROCCO
 • Klaasipuhastusvahend 0106
Toote number: 0106
Detailid
 • Hulk: 25
 • Universaal: Jah
-30%
12,07 €
17,24 €**
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Praegu otsas
Anna märku, kui laos
PRESTO Klaasipuhastusvahendid 313608
PRESTO Klaasipuhastusvahend 313608
Klaasipuhastusvahend PRESTO
Toote number: 313608
-30%
12,57 €
17,96 €**
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Praegu otsas
Anna märku, kui laos
ORGANIKA Klaasipuhastusvahendid WCP8
ORGANIKA Klaasipuhastusvahend WCP8
Detailid
 • Maht (ml): 750
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
-15%
1359,48 €
1599,39 €**
(1812,64 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Praegu otsas
Anna märku, kui laos
EUROLUB Klaasipuhastusvahendid 813500
EUROLUB Jääsulataja 813500
Jääsulataja EUROLUB
sinine, Pihustianum, Sisu: 500ml
Toote number: 813500
Hoiatus
Tuleohtlik vedelik ja aur. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
 • Värv: sinine
 • Riik: Uus
-15%
2,24 €
2,64 €**
(4,48 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Praegu otsas
Anna märku, kui laos
VELIND Klaasipuhastusvahendid 31538
VELIND Jääsulataja 31538
Ettevaatust
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
Rohkem
Detailid
 • Konteineri tüüp: Pudel
 • Maht (ml): 50
 • Temperatuurivahemik kuni [°C]: -50
-30%
2,27 €
3,24 €**
(45,40 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Praegu otsas
Anna märku, kui laos
SHELL Klaasipuhastusvahendid AT07T
SHELL Jääsulataja AT07T
Klaasipuhastusvahendid
Ettevaatust
Eriti tuleohtlik aerosool. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. MITTE kutsuda esile oksendamist. Hoida lukustatult. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 50
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
-30%
2,27 €
3,24 €**
(45,40 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Praegu otsas
Anna märku, kui laos
Valma Klaasipuhastusvahendid 1830577
Valma Jääsulataja 1830577
Jääsulataja Valma
Sisu: 50ml
Toote number: 1830577
Ettevaatust
Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida lukustatult.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 50
 • Riik: Uus
-14%
2,96 €
3,44 €**
(59,20 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Praegu otsas
Anna märku, kui laos
VELIND Klaasipuhastusvahendid 31521
VELIND Jääsulataja 31521
Ettevaatust
Põhjustab tugevat silmade ärritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Rohkem
Detailid
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
 • Maht (ml): 400
-30%
2,97 €
4,24 €**
(7,43 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Praegu otsas
Anna märku, kui laos
CAR1 Klaasipuhastusvahendid CO 5028
CAR1 Jääsulataja CO 5028
Hoiatus
Tuleohtlik vedelik ja aur. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.
Rohkem
Detailid
 • Maht (ml): 500
 • Konteineri tüüp: Pihustianum
 • Temperatuurivahemik kuni [°C]: -30°C
 • keem.omadus: Väga vedel
-30%
3,30 €
4,72 €**
(6,60 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Praegu otsas
Anna märku, kui laos
Kirjeid lehe kohta: 15
Näita järgmisi tooteid: 15
Parim hind
Veebilehel autovaruosadonline.ee on uskumatult madalad hinnad ja suurepärane teenindus
Postikulud
Enam kui 300 € suurustele ostudele kehtib Eesti piires tasuta saatmine, välja arvatud suurtele kaupadele, tüviosadele ja rehvidele.
Meie makseviisid
Me võtame vastu pangaülekandeid ja PayPali ülekandeid.
Lai valik
Meie valik on mitmekesine, rohkem kui 500,000 autovaruosa.