Toote number: 00130 Tootja: MOTIP
00130 MOTIP UBS Wachs braun-transp. 1000 Põhjakaitse
Online pood: Põhjakaitse MOTIP 00130
MOTIP Põhjakaitse 00130
Hoiatus
Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
Rohkem
Detailid
Maht(liiter): 1
piirangu info: Kompakt yellow glossy 400 ml
Riik: Uus
16,96 €
(16,96 € 1 liitri kohta)
sh 20% käibemaks, v.a saatmiskulud
Praegu otsas
Anna märku, kui laos

MOTIP 00130